Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Εκπαιδευτική αξιοποίηση της πλατφόρμας Google Arts & culture.

Σ' αυτήν την ανάρτηση θα σας παρουσιάσω ένα  παράδειγμα αξιοποίησης του ψηφιακού περιβάλλοντος τέχνης Google Arts and Culture στη σχολική τάξη.

( για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ψηφιακά περιβάλλοντα Τέχνης πατήστε ... ΕΔΩ )

Πρόκειται για μία mini δραστηριότητα με καθορισμένους στόχους, που μπορεί να ενσωματωθεί στη θεματική του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...ΤΙΤΛΟΣ : Οι ιστορίες των αγγείων ζωντανεύουν.

Στο πλαίσιο προσέγγισης και διερεύνησης της κλασσικής αρχαιοελληνικής τέχνης, τα παιδιά - αφού γνωρίσουν τα είδη και τις χρήσεις των αγγείων στην Αρχαία Ελλάδα - θα εστιάσουν στα θέματα που απεικόνιζαν, ως βασικούς μάρτυρες των κοινωνικών και πολιτιστικών συνηθειών των αρχαίων Ελλήνων.
Στην προκειμένη περίπτωση θα αξιοποιηθεί το θέμα που απεικονίζεται σε κρατήρα της Κλασσικής περιόδου, μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον Τέχνης του Google Arts and Culture.

Το έργο θα το βρείτε στον σύνδεσμο : https://artsandculture.google.com/asset/red-figure-bell-krater/BQEkgqyqg_8kag και είναι σημαντικό να το επεξεργαστείτε από την πλατφόρμα της Google παρά χρησιμοποιώντας κάποια εκτυπωμένη εικόνα του, ώστε να έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο zoom για λεπτομερή παρατήρηση.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ που μας παρέχει η Google
( Μεταδεδομένα - metadata )

Τίτλος: Ερυθρόμορφο αγγείο – Κρατήρας
Δημιουργός : Κλεοφών.
Έτος δημιουργίας: 440 – 430 π.χ.
Περίοδος : Κλασσική περίοδος.
Πολιτισμός : Ελληνικός ( Αττικός ).
Τύπος αγγείου : Κρατήρας ( σκεύος που το χρησιμοποιούσαν για ανάμειξη κρασιού με νερό ).
Θέμα: Ο ζωγράφος απεικονίζει σκηνή από κομό, συμπόσιο, που ήταν ένα πολύ δημοφιλές θέμα μεταξύ των Ελλήνων και των αττικών ζωγράφων.
Πνευματικά Δικαιώματα: Μουσείο Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Γνωστικά Αντικείμενα
Η δραστηριότητα που ακολουθεί συνδέεται με τις εξής θεματικές περιοχές: α) Δημιουργία – Έκφραση (εικαστικά ) : Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την κεραμική τέχνη και την πολιτιστική μας κληρονομιά, καλλιεργώντας συνάμα το αισθητικό τους κριτήριο. Παράλληλα θα κληθούν να αποτυπώσουν με δικά τους σχέδια την ιστορία που θα δημιουργήσουν στην συνέχεια. β) Ανάπτυξη προφορικού λόγου ( Γλώσσα ) : τα παιδιά θα περιγράψουν τόσο εκείνο που βλέπουν όσο και τη δική τους εκδοχή για τη δημιουργία μιας νέας ιστορίας. γ) Διερευνώντας το ανθρωπογενές περιβάλλον ( Μελέτη Περιβάλλοντος ) : τα παιδιά θα γνωρίσουν μία πτυχή από την κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων, εν προκειμένω της εορταστικής εκδήλωσης του κομού – συμποσίου. δ) Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης ( Μαθηματικά ) : τα παιδιά θα κληθούν να τοποθετήσουν σε χρονική σειρά την νέα ιστορία που θα δημιουργήσουν. ε) Νέες Τεχνολογίες : Αυτές διατρέχουν όλη τη δραστηριότητα και παίζουν ενισχυτικό ρόλο στην ευρύτερη θεματική μας.

Διδακτικοί Στόχοι
 α. Γνωριμία με την κεραμική Τέχνη της Αρχαιότητας 
β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και διερεύνησης έργων τέχνης 
γ. Ανάπτυξη αφηγηματικού λόγου 
δ. Γνωριμία με τις κοινωνικές εκδηλώσεις των αρχαίων Ελλήνων 
ε. Χρονική ακολουθία.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι :
* Τα παιδιά θα παρατηρήσουν το έργο στο ψηφιακό περιβάλλον της Google Arts & Culture με χρήση του εργαλείου zoom.

* Θα αξιοποιηθούν δύο Ρουτίνες Σκέψης στο πλαίσιο του Έντεχνου Συλλογισμού. Με την χρήση της Ρουτίνας Σκέψης «Σκέπτομαι, Προβληματίζομαι, Διερευνώ» τα παιδιά θα παροτρυνθούν να διατυπώσουν ερωτήσεις, απορίες καθώς και επιπλέον στοιχεία που θα ήθελαν να διερευνήσουν σχετικά με την απεικόνιση του αγγείου.  Τέλος με τη χρήση της ρουτίνας Σκέψης «ΑΡΧΗ – ΜΕΣΗ – ΤΕΛΟΣ» επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε την αφηγηματική έκφραση των παιδιών, τη δημιουργική και Μαθηματική σκέψη τους . 
( Ακολουθεί η εφαρμογή τους )
Περιγραφή δραστηριότητας
Αρχικά δημιουργούμε μικρές ομάδες των 4-5 παιδιών. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το έργο στην ολομέλεια ( όπως φαίνεται στη σελίδα της google ), καλώντας τα παιδιά να το παρατηρήσουν για 30’’, προκειμένου να μας πουν τις αρχικές εντυπώσεις τους για το θέμα της αναπαράστασης επάνω του.

Σε δεύτερο στάδιο καλούμε τις ομάδες ξεχωριστά να παρατηρήσουν εκ νέου το έργο στον υπολογιστή, παρακινώντας τις να κάνουν χρήση του εργαλείου zoom, προκειμένου να εστιάσουν στις λεπτομέρειες του θέματος. 

ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ - ΔΙΕΡΕΥΝΩ
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρατήρησης, μοιράζουμε στις ομάδες το παρακάτω φύλλο εργασίας και θέτουμε το ερώτημα « Ποιες σκέψεις κάνατε καθώς παρατηρούσατε τη ζωγραφιά πάνω στο αγγείο; Τι πιστεύετε ότι αναπαριστά;» .
 Δίνουμε χρόνο στις ομάδες να διαμορφώσουν τις απαντήσεις τους κι εμείς τις καταγράφουμε. Οι ομάδες μπορούν εναλλακτικά να δώσουν την απάντησή τους μέσω σχεδίου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα δύο επόμενα στάδια της ρουτίνας : β) « Τι θα θέλατε να ρωτήσετε γι’ αυτό το θέμα; Υπάρχει κάτι που σας δυσκολεύει να το κατανοήσετε;» γ) « Τι θα θέλατε να μάθετε περισσότερο γι’ αυτό το θέμα;»
Κατά το τρίτο ερώτημα μας δίνετε η ευκαιρία να τους παρουσιάσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις κατά την Αρχαιότητα και το τελετουργικό τους.
Τέλος όλες οι απαντήσεις των ομάδων παρουσιάζονται στην ολομέλεια.
ΑΡΧΗ – ΜΕΣΗ - ΤΕΛΟΣ
Με τη χρήση αυτής της ρουτίνας οι ομάδες θα κληθούν να δημιουργήσουν μία δική τους ιστορία, ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή. Έτσι θέτουμε το ερώτημα «Αν αυτή η σκηνή ήταν το τέλος μιας ιστορίας, τι πιστεύετε ότι είχε γίνει ΠΡΙΝ;»
Η απόδοση της ιστορίας θα γίνει μέσω σχεδίου από τις ομάδες και αντίστοιχης καταγραφής της αφήγησης από την/τον Νηπιαγωγό, πάνω στο δεύτερο φύλλο εργασίας.Σ’ αυτό το σημείο να σημειώσω ότι το φύλλο εργασίας είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να δημιουργείται ένα storyboard, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα στη δημιουργία σχετικού βίντεο ( = πιθανή επέκταση ).

Η δραστηριότητα θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο μέρες, μία για κάθε ρουτίνα σκέψης. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ενθαρρυνθούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, χωρίς διορθώσεις από τη πλευρά μας, περιορίζοντας αρχικά το ρόλο μας σε κείνο του συντονιστή. Αργότερα μπορείτε να αναπτύξετε το γνωστικό κομμάτι, εξηγώντας στα παιδιά τι παρουσιάζει το αγγείο, ποιές πληροφορίες αντλούμε από την αναπαράσταση και πώς ήταν οι γιορτές κατά την αρχαιότητα.        
·        


ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση της πλατφόρμας Google Arts & culture.
4/ 5
Oleh

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ MAIL

Σας άρεσε το άρθρο;Προσθέστε το email σας για να εγγραφείτε.